Logo Powiatu Lidzbarskiego

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. budownictwa

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Wyszyńskiego 37 11-100 Lidzbark Warmiński

ogłasza nabór na stanowisko

Podinspektora ds. budownictwa.

Szczegóły zakresu prac oraz wymagania związane ze stanowiskiem

znajdują się na stronie BIP Starostwa w zakładce:

Ogłoszenia o naborze

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko Podinspektora ds. budownictwa”
należy złożyć lub wysłać do dnia 16.02.2023 r.

do godz. 15.00 na podany wyżej adres.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności