Logo Powiatu Lidzbarskiego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej pod budowę i eksploatację garaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze dojazdowej do garaży w Lidzbarku Warmińskim

STAROSTA LIDZBARSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu pod budowę i eksploatację garaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze dojazdowej do garaży, położonej w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Orneckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 8, jako działki nr 5/90 o pow. 0,0065 ha, nr 5/91 o pow. 0,0027 ha, nr 5/92 o pow. 0,0035 ha, nr 5/93 o pow. 0,0035 ha, OL1L/00015897/2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału 43/1000 w działce nr 5/1, obręb 8 m. Lidzbarka Warm., o pow. 0,2054ha, KW OL1L/00015871/4 – droga dojazdowa

przetarg

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności