Logo Powiatu Lidzbarskiego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Stoczku

STAROSTA LIDZBARSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Stoczku, gm. Kiwity, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Stoczek jako działka nr 92/5 o pow. 0,1625 ha, KW OL1L/00007848/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

przetarg

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności