Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
24°C

Etapy realizacji strategii

Ze względu na to, że uczestnikami rynku energii cieplnej jest sektor publiczny i prywatny, Strategia Ekoenergetyczna nie powinna być realizowana wyłącznie w oparciu o środki i zasoby Starostwa Powiatowego. Warunkiem powodzenia Strategii jest podjęcie współpracy zarówno z gminami tworzącymi powiat, jak i organizacjami społecznymi nie związanymi bezpośrednio z władzami samorządowymi. Ponadto konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych dla uzyskania szerokiego poparcia dla idei wśród mieszkańców powiatu, jako że sektor gospodarstw indywidualnych jest największym konsumentem energii w powiecie. Jak więc widać, wdrożenie Strategii będzie wymagało zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, dlatego będzie ono procesem wieloetapowym i wielopłaszczyznowym.

Realizacja Strategii została podzielona na trzy etapy:

 1. Działania polityczno – strategiczne,
 2. Działania inwestycyjne,
 3. Działania około inwestycyjne.

Etapy realizacji Strategii Ekoenergetycznej 

Rysunek 7 Etapy realizacji Strategii Ekoenergetycznej

Przyjęcie strategii Ekoenergetycznej. W pierwszym etapie rady gmin powiatu lidzbarskiego powinny podjąć uchwały wyrażające poparcie dla celów zawartych w powiatowej Strategii Ekoenergetycznej oraz przedstawiające działania na rzecz osiągnięcia celów w niej wyznaczonych. Równocześnie uchwały takie powinny ustalać harmonogram działań, mechanizmy kontrolujące realizację celów strategii oraz jej wpływ na budżety poszczególnych gmin.  Zalecane jest, by rady gmin podjęły takie uchwały do końca sierpnia 2002 r., co zapewni harmonijną realizację Strategii na terenie całego powiatu lidzbarskiego. Gminy również powinny aktywnie uczestniczyć w promowaniu Strategii poprzez przeznaczenie części środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na promowanie Strategii Ekoenergetycznej  w tym odnawialnych źródeł energii oraz działań termomodernizacyjncyh.

Działania inwestycyjne. Następnym etapem wdrażania Strategii powinna stać się realizacja inwestycji w sektorze publicznym, zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”. Inwestycje te polegają głównie na przeprowadzeniu działań termomodernizacyjnych oraz wymianie źródeł ciepła z kotłów opalanych węglem na biomasowe. Ponadto planowana jest likwidacja kilku kotłowni oraz przyłączenie tych obiektów do lokalnych sieci ciepłowniczych. Inwestycje te pozwolą na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych z racji niższych kosztów eksploatacyjnych. Ze względu na dużą liczbę obiektów w poszczególnych gminach oraz ograniczone możliwości ich finansowania, inwestycje będą realizowane stopniowo.

Tabela 5 Wykaz inwestycji krótkoterminowych w obiektach należących do samorządów

Starostwo Powiatowe Gmina Kiwity Gmina Lidzbark Warmiński Miasto Lidzbark Warmiński Gmina Lubomino Gmina Orneta
Szpital w Lidzbarku Warmińskim Szkoła Podstawowa Kiwity Szkoła Podstawowa w Runowie Przedszkole nr 13 ul. Ogrodowa 1 Urząd Gminy Lubomino Szkoła Podstawowa nr 1 Orneta
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim   Szkoła Podstawowa w Kraszewie Przedszkole „Kubuś” ul. Wodna 9 Zespół Szkół Lubomino Kotłownia ul. Kwiatowa 5-7, Orneta
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   Publiczne Gimnazjum w Łaniewie   Szkoła Podstawowa Wilczkowo Gimnazjum nr 2
Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim         Kotłownia ul. Wodna 3
          Budynki mieszkalne ul. Wodna 1,3,7, Kopernika 9, 13, 19, Sportowa 2

Jako skutek przeprowadzenia powyższych inwestycji  przewiduje się modernizowanie gminnych i powiatowej infrastruktury technicznej, uzyskanie znaczących oszczędności w kosztach eksploatacji oraz zmniejszenie całkowitego zużycia energii. Ponadto zmodernizowane obiekty będą miały charakter pilotażowy, co oznacza, że będą spełniać funkcje edukacyjne wobec mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Opis inwestycji w sektorze publicznym, harmonogram ich realizacji oraz szacowane koszty przedsięwzięcia są zamieszczone w Załączniku 2.

Działania okołoinwestycyjne. Do działań około inwestycyjnych zaliczono

Zadania powiatu:

 • przyjęcie strategii i aktywne realizowanie jej zapisów oraz coroczne monitorowanie wdrażania Strategii,
 • aktywna promocja projektu, promocja powiatu oraz przedstawianie lokalnych zasobów OZE i możliwości ich wykorzystania (udział w konferencjach np. w czasie, POLEKO, prezentacja w trakcie obchodów Dni Lidzbarka, prezentacja na stronach internetowych),
 • realizacja programu „Mała emisja” (Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego z dn.20.06.2002 r.) (program dotacji dla rolników w celu konwersji źródła opalania na słomę),
 • organizacja targów oraz punktu informacyjnego,
 • realizacja inwestycji w obiektach należących do Starostwa,
 • organizacja przetargów na dostawy biopaliw,
 • identyfikacja terenów nadających się pod uprawy biomasy w powiatowym dziale geodezji i kartografii (wraz z EC BREC),
 • współpraca z powiatowym ośrodkiem pracy w zakresie organizacji szkoleń (np.. Uprawa biomasy, montaz kolektorów słonecznych),
 • stymulowanie współpracy pomiędzy gminami ,Pomoc dla międzygminnego związku w celu realizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na wysypisku śmieci w Lidzbarku Warmińskim. (po 2003 r.).
 • wsparcie merytoryczne i administracyjne dla inwestorów w zakresie OZE
 • organizacja Regionalnego Przedsiębiorstwa Obrotu Biomasą (m.in. w celu realizacji dalszych plantacji energetycznych).

Zadania  gminy:

 • przyjęcie strategii i aktywne realizowanie jej zapisów,
 • aktywne poszukiwanie środków do realizacji gminnych inwestycji demonstracyjnych, organizacja przetargów na dostawy biopaliw,
 • współpraca z innymi gminami w zakresie organizacji między gminnego wysypiska,
 • ułatwiania  proceduralne i inwestycyjne dla chętnych inwestorów,
 • przeznaczenie części środków z gminnych funduszy ochrony środowiska na promocję OZE,
 • możliwość spalania osadów na większych oczyszczalniach ścieków.

Zadania dla organizacji pozarządowych:

 • założenie regionalnego centrum OZE,
 • założenie punktu informacyjnego nt. OZE oraz poszanowania energii,
 • organizowanie szkoleń np. (zakładanie plantacji energetycznych, montaż kolektorów slonecznych),
 • organizowanie targów (np. targi producentów kotłów na biomasę),
 • organizacja systemu produkcji i dostawy biopaliw (zakladanie plantacji, punktów skupu etc.),
 • działalność promocyjna i edukacyjna.

Zadanie pośrednika między sektorem publicznym a społecznością powiatu może również pełnić Regionalne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Lidzbarku Warmińskim. Centrum powinno być niezależną instytucją świadczącą usługi o charakterze informacyjno – konsultacyjnym dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Przedmiotem działalności Centrum może być świadczenie usług doradczych dla mieszkańców powiatu, promocja technologii OZE oraz współpraca z innymi organizacjami w celu aktywizacji gospodarczej regionu.

Zadania postawione przed powiatowym centrum energii odnawialnej powinny być realizowane według następującej kolejności:

 • utworzenie zaplecza instytucjonalnego,
 • udostępnienie usług oferowanych przez utworzone zaplecze instytucjonalne:
 • organizowanie kampanii informacyjnej oraz świadczenie usług doradczych,
 • organizowanie szkoleń, seminariów,
 • tworzenie zaplecza technicznego,
 • współpraca z innymi organizacjami,
 • promocja projektu.

Tabela 6 Harmonogram zadań

Opis działania 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
Przyjęcie i uchwalenie strategii              
Działania inwestycyjne
Powiat
Szpital w Lidzbarku Warmińskim Termomodernizacja,instalacja 32 m2   kolektorów słonecznych              
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Termomodernizacja, przyłączenie do lokalnej sieci c.o.              
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Założenie plantacji wierzby energetycznej, dokończenie termomodernizacji              
Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim Likwidacja kotłowni i podłączenie do lokalnej sieci c.o., działania termomodernizacyjne              
Miasto Lidzbark Warmiński
Przedszkole nr 13 ul. Wodna 9 Prace termomodernizacyjne i wymiana kotła na biomasowy              
Przedszkole „Kubuś” ul. Ogrodowa 1 Prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa nr 3 Prace termomodernizacyjne. wymiana kotła lub podłączenie do sieci CO              
Oświetlenie ulic Wymiana na energooszczędne              
Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 Prace termomodernizacyjne              
Lidzbarski Dom Kultury Prace termomodernizacyjne              
Przedszkole nr 2 Prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 2 Prace termomodernizacyjne              
Modernizacja PEC                
Orneta
Szkoła Podstawowa nr 1 Orneta Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła              
Kotłownia ul. Kwiatowa 5-7, Orneta Wymiana kotła na biomasowy,  podłączenie Gimnazjum nr 2 do lokalnej sieci c.o.              
Gimnazjum nr 2 Prace termomodernizacyjne, likwidacja lokalnego kotła i podłączenie do kotłowni Kwiatowa 5-7              
Budynki mieszkalne Kwiatowa 1-3, 5-7, 9-11, Warmińska 11, os. Dąbrowskiego 8 Prace termomodernizacyjne              
Kotłownia ul. Wodna 3 Wymiana kotła na biomasowy              
Budynki mieszkalne ul. Wodna 1,3,7, Kopernika 9, 13, 19, Sportowa 2 Prace termomodernizacyjne              
ZGKiM Pl. Wolności 15 Wymiana kotłów na biomasowe              
ZGKiM Pionierów 3 Wymiana kotłów na biomasowe              
ZGKiM Mickiewicza 1 Wymiana kotłów na biomasowe              
Urząd gminy Wymiana kotłów na biomasowe, prace termomodernizacyjne              
Lidzbark Warmiński gmina
Szkoła Podstawowa w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa w Kraszewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Publiczne Gimnazjum w Łaniewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Świetlica Wiejska  w Rogóżu Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Świetlica Wiejska  w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Świetlica Wiejska  w Ignalinie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa w Kłębowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa w Kłębowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa w Runowie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Świetlica Wiejska  w Pilniku Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Publiczne Gimnazjum w Kraszewie Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Publiczne Gimnazjum w Rogóżu Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Zakład Weterynarii w Markajmach Wymiana kotła i prace termomodernizacyjne              
Szkoła Podstawowa Rogoż Prace termomodernizacyjne              
Lubomino
Urząd Gminy Lubomino Prace termomodernizacyjne, podłączenie do Zespołu Szkół              
Zespół Szkół Lubomino

Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła na biomasowy

             
Szkoła Podstawowa Wilczkowo

Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła

             
Ośrodek Zdrowia Lubomino Prace termomodernizacyjne              
Kiwity
Szkoła Podstawowa Kiwity Prace termomodernizacyjne,              
Urząd Gminy Kiwity Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła              
Gminny Ośrodek Kultury Kiwity Prace termomodernizacyjne              
Ośrodek Zdrowia Kiwity Prace termomodernizacyjne, wymiana kotła              
Szkoła Podstawowa Żegoty Prace termomodernizacyjne              
Działania około inwestycyjne
Zadania powiatu:
Aktywna promocja projektu, promocja powiatu oraz przedstawianie lokalnych zasobów OZE i możliwości ich wykorzystania (udział w konferencjach np. w czasie, POLEKO, prezentacja w trakcie obchodów Dni Lidzbarka, prezentacja na stronach internetowych ) Cały okres trwania projektu 2002-2010
Realizacja programu „Mała emisja” (Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego z dn.20.06.2002 r.)
Organizacja targów oraz punktu informacyjnego
Realizacja inwestycji w obiektach należących do starostwa
Organizacja przetargów na dostawy biopaliw.
Identyfikacja terenów nadających się pod uprawy biomasy w powiatowym dziale geodezji i kartografii (wraz z EC BREC)
Współpraca z powiatowym ośrodkiem pracy w zakresie organizacji szkoleń (np. uprawa biomasy, montaż kolektorów słonecznych)
Stymulowanie współpracy pomiędzy gminami Pomoc dla między gminnego związku w celu realizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na wysypisku śmieci w Lidzbarku Warmińskim.
Zadania  gminy:
Aktywne poszukiwanie środków do realizacji gminnych inwestycji demonstracyjnych, organizacja przetargów na dostawy biopaliw.              
Współpraca z innymi gminami w zakresie organizacji między gminnego wysypiska,              
Ułatwiania  proceduralne i inwestycyjne dla chętnych inwestorów              
Przeznaczenie części środków z gminnych funduszy ochrony środowiska na promocję OZE              
Możliwość spalania osadów na większych oczyszczalniach ścieków              
Zadania dla organizacji pozarządowych:
Założenie regionalnego centrum OZE              
Założenie punktu informacyjnego nt. OZE oraz poszanowania energii,              
Organizowanie szkoleń np. (zakładanie plantacji energetycznych, montaż kolektorów slonecznych)              
Organizowanie targów (np. targi producentów kotłów na biomasę)              
Organizacja systemu produkcji i dostawy biopaliw (zakladanie plantacji, punktów skupu etc.)              
Działalność promocyjna i edukacyjna              
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.