Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
15°C

Zasady przyznawania patronatu Starosty Lidzbarskiego

ZARZĄDZENIE NR 35/2009
Starosty Lidzbarskiego
z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
Patronatu Starosty Lidzbarskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania patronatu

§ 1.

 1. Zarządzenie określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu Lidzbarskiego patronatem Starosty Lidzbarskiego.
 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1. Patronat – Patronat Starosty Lidzbarskiego;
  2. Starosta – Starosta Lidzbarski;
  3. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim;
  4. Impreza – impreza lub wydarzenie, które ubiega się o objęcie Patronatem.
§ 2.
 1. Patronat przyznawany jest przez Starostę przedsięwzięciom i uroczystościom o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy.
 3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 4. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych na zakup upominków (pucharów, statuetek lub innych nagród rzeczowych).
§ 3.
 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych Starostwa.
ROZDZIAŁ II

Procedura przyznania Patronatu:

§ 4.

 1. Z wnioskiem o objęciem imprezy Patronatem występuje jej Organizator.
 2. Wniosek składa się nie później niż na 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5.
 1. Wniosek składa się na formularzu, który można pobrać ze strony www.powiatlidzbarski.pl lub w sekretariacie Starostwa. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek można złożyć w sekretariacie Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl .
§ 6.
 1. Po złożeniu wniosku Starosta zwraca się o wydanie opinii do merytorycznego wydziału Starostwa w sprawie zasadności przyznania Patronatu danej imprezie lub przedsięwzięciu.
 2. Opinia powinna zawierać w szczególności informacje na temat zasadności osobistego udziału Starosty w imprezie oraz ewentualnego wsparcia imprezy i źródeł jego finansowania.
 3. Komórka merytoryczna wydaje opinię w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Starosty.
 4. Po otrzymaniu opinii, wniosek kierowany jest do Starosty, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu.
 5. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania.
ROZDZIAŁ III

Korzystanie z Patronatu

§ 7.

 1. Organizator imprezy, której przyznany został Patronat, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu, do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, oraz zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.
 2. Podczas trwania imprezy, której przyznano został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Lidzbarskiego (herbu oraz logo powiatu) w widocznym miejscu.
 3. Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 7. ust. 1 i 2, stanowić będzie podstawę odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Starosty oraz zwrotu przyznanych środków finansowych i rzeczowych.
ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

18.11.2009r.

Pliki do pobrania:

Wniosek o patronat
Format: pdf, 172.24 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.