Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Klient

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Logo PCZK

Godziny i miejsce pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lidzbarku Warmińskim:

w poniedziałek od godz. 7.30 do 15.30
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37 pok. 201, 202
tel. 089 767 79 28, 089 767 79 27, 089 767 20 00
faks: 089 767 79 28, 089 767 20 00
e-mail: zko@powiatlidzbarski.pl 

dyżur całodobowy tel. 0601 795 798

po godzinach pracy Starostwa w dni powszednie, soboty, niedziele i święta Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim ul. Olsztyńska 8,
tel/faks +48 89 767 75 33
e-mail: psklidzb@wskr.olsztyn.pl