Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Klient

Petycje

Szanowni Państwo

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w tym miejscu będziemy zamieszczać informacje o petycjach, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz o przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Informujemy, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (art. 2 ust.3 ustawy).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.