Logo Powiatu Lidzbarskiego
Powróć do: Klient

Powiat Lidzbarski

Powiat Lidzbarski jest położony w północno-wschodnim regionie Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. Zajmuje obszar 924,4 km2 i liczy 42 525 mieszkańców. (stan wg GUS na 30 czerwca 2014 r.).

Powiat Lidzbarski tworzy pięć gmin:

  • Lidzbark Warmiński – miejska
  • Lidzbark Warmiński – wiejska
  • Kiwity – wiejska
  • Lubomino – wiejska
  • Orneta – miejsko-wiejska

Budynek Zamku Gotyckiego w Lidzbarku Warmińskim Ziemia lidzbarska usytuowana jest na pograniczu Równiny Orneckiej, Wzniesień Górowskich, Pojezierza Olsztyńskiego i Niziny Sępopolskiej. Graniczy z powiatami: bartoszyckim, olsztyńskim, ostódzkim, elbląskim i braniewskim.

Walory krajobrazowe, malowniczo położone tereny poprzecinane krętymi rzekami, nieskażone przemysłem powietrze, bogactwo obiektów historycznych oraz osobliwości kulturowe stwarzają wspaniałe warunki dla rekreacji i wypoczynku.

Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych.

Powiat Lidzbarski jest częścią „Zielonych Płuc Polski”. Bogactem tych ziem są dobre gleby, łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony krajobraz naturalny pozwolił na utworzenie obszarów prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu Bobrów na rzece Pasłęce. Osobliwością przyrodniczą jest także Użytek Ekologiczny Ptactwa w Bartnikach, położony 2 km od gminy Kiwity oraz „Żegockie Błota” – ornitologiczny rezerwat przyrody – ostoja ptactwa wodnego.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Powiatu Lidzbarskiego.

Jan Harhaj
Starosta Lidzbarski